Postati arheolog so sanje marsikaterega otroka

Marsikateri otrok sanja, da bo postal arheolog. Raziskovati, odkrivati nekaj novega. To počnejo otroci že skozi dobo odraščanja. Tako ni presenetljivo, da jih ta poklic v otroštvu tako zanima. Z njim se spoznajo preko raznih oddaj, filmov, knjig in drugih virov. Veliko jih temelji ravno na arheologiji. Arheologija je prepletena z obstojem človeškega življenja praktično na vseh področjih. Ne samo človeškega, ampak tudi živalskega sveta, ter z nastankom zemlje. Zato je za otroke tako zanimiva.

Kako postati arheolog

Ker je delo znanstveno, si težko privoščimo napake. Zato je potrebna ustrezna izobrazba. Dokončati je potrebno študij arheologije. S tem pridobimo ustrezna znanja in lahko postanemo čisto pravi arheolog. Otroške sanje je potrebno nadgraditi z ustrezno stopnjo izobrazbe. V nadaljevanju pa seveda nabiranje izkušenj na terenu, ker so izkušnje za delo potrebne.

Arheologija namreč pokriva veliko področij oziroma praktično vsa področja človeške zgodovine in zgodovine obstoja zemlje. Tako arheolog potrebuje znanja iz različnih ved: zgodovine, sestave snovi, fotografiranja, kartografije ter zaščite in restavriranja predmetov. Arheologi morajo biti spretni in iznajdljivi. Teren je namreč nepredvidljiv in se je pogosto potrebno znajti, kako priti do izkopanin.

Kaj obsega delo arheologa

Kot je bilo že omenjeno, je delo znanstveno. Arheologija je veda, ki se ukvarja s preteklostjo, tako starejšo in novejšo. Obsega tako delo na terenu, kot poznejše raziskovanje izkopanin. Pri starejši arheologi iščejo fosilne ostanke, pri novejši pa razno razne izkopanine predmetov, okostij, keramike, orodij ter celo celotnih stavb.

Arheologi prav tako skrbno zabeležijo vse kar so našli in dokumentirajo najdbe. Dokumentacija poteka s pomočjo meritev, fotografije in izdelave skic in zemljevidov ter načrtov. Vse predmete je potrebno ovrednotiti in razvrstiti v različne kategorije. Delo mora biti skrbno, saj so vsi podatki in meritve zelo pomembne za nadaljnje raziskovanje.

Arheolog seveda vsega ne more opraviti sam zato večinoma nadzoruje delo skupin, ki izkopavajo pod njegovim vodstvom. Večina dela arheologa tako poteka na terenu. V nadaljevanju sodelujejo z raznimi strokovnjaki iz več področij pri analizi najdb. V muzejih skrbijo za zaščito predmetov, tako da se kar najbolje lahko ohranijo za bodoče rodove. Postati arheolog je zelo zanimivo in izpolni večino otroških želja.