Pregled kanalizacije s kamero

Ob težavah s kanalizacijskim sistemom oziroma zgolj takrat, kadar je potreben reden pregled ali pregled zaradi suma na dotrajanost, je najsodobnejši način dela zagotovo pregled kanalizacije s kamero. Poslužujemo se ga lahko pri pregledu javnega kanalizacijskega sistema, kot tudi pri pregledu napeljave odpadnih voda in kanalizacije iz hiše oziroma stanovanja do javne kanalizacije. Pregled kanalizacije s kamero (http://www.komunala-mezan.si/MEZAN,,ponudba_storitev,snemanje_kanalov_od_50_do_1000_mm.htm) je namreč možno opraviti ne glede na premer cevi, saj se uporabljajo tako male kamere, ki so primerne za cevi premera pet centimetrov, kot tudi večje (tudi s premerom enega metra).
Pregled kanalizacije s pomočjo kamere je hiter in učinkovit. Kamera je nameščena na majhnem vozilu s pogonom, ki se ga upravlja na daljavo, slika pa se prenaša na ekran upravljalca. Najsodobnejše kamere imajo sliko v barvah, snemanje pa je seveda omogočeno s pomočjo reflektorja, ki osvetljuje kanalizacijsko cev. Kadar pride kamera do mesta, kjer sumimo, da bi lahko bile težave, upravljalec vozilo zaustavi in sliko približa, da si je možno morebitno napako oziroma težavo pobližje ogledati. V kolikor je ta potrjena, se zabeleži mesto, kjer naj bi se ta nahajala.
Kamere so pri vzdrževanju in sanacijah kanalizacije velika prednost prav zaradi tega, ker težavo natančno locirajo. To pomeni, da nam zaradi iskanja mesta, kjer je težava, ni potrebno prekopati velike površine in razgaliti celega kupa cevi, temveč natančno vemo, kje bo potreben poseg. Če povemo drugače: natančna določitev mesta težave s kamero nam precej zmanjša stroške. Vsaka občina oziroma vsak lastnik nepremičnine bo zagotovo vesel, da se za potrebe sanacije naredi izkop zgolj na točno določenem mestu, za razliko od časov, ko kamer v ta namen še niso uporabljali, in so zaradi iskanja težave na kanalizaciji pogosto prekopali cele ulice, cela dvorišča in tudi ceste.