Raba hitre spojke v različnih industrijah

Hitre spojke se uporabljajo v različnih industrijah. Najdemo jih v avtomobilski, kemijski, farmacevtski, vesoljski in letalski industriji. Na voljo so tudi pri proizvodnji strojev in naprav, v medicini, vojski, železarstvu in livarstvu. Uporabljajo se v različne namene. Lahko so namenjene ločevanju dveh spojev pred izlitjem in kapljanjem. Uporabljajo se tudi pri visokih pritiskih, dolivanju goriva, hidravliki, pri zadrževanju plinov, praškov, paste in podobno.

Continue reading “Raba hitre spojke v različnih industrijah” »

Čiščenje kanalizacije

Večina ljudi na čiščenje kanalizacije pomisli zgolj takrat, ko pride do težav v stanovanju zaradi zamašenih cevi, le malokdo pa ve, da je potrebno tudi čiščenje kanalizacije na večjem nivoju. Za razliko od čiščenja »domače« napeljave je potrebno vsako leto poskrbeti tudi za čiščenje cevi komunalnega podjetja – če se te ne čistijo, namreč lahko pride do težav pri odvajanju komunalnih voda za celo naselje oziroma kraj.čiščenje-kanalizacije Continue reading “Čiščenje kanalizacije” »

Postavitev malih čistilnih naprav

Čistilne naprave so dandanes pripomogle k bolj čistemu okolju. Vse bolj se zavedamo, da je potrebno z okoljem lepo ravnati. Ravno zaradi tega pa je vse več posameznikov ter manjših podjetjij, ki se odločajo za postavitev malih čistilnih naprav. Na takšen način pa ne le pripomorete k čistemu okolju marveč tudi znižate stroške, ki vam lahko sledijo zaradi onesnaževanja odpadnih voda. V primeru, da med gradnjo odločate, ali vgraditi malo čistilno napravo ali ne, je odgovor seveda pritrdilen.

cistilna_naprava

Continue reading “Postavitev malih čistilnih naprav” »

Čiščenje greznic

Urbana področja Slovenije imajo urejeno kanalizacijo na katero se morajo priklopiti objekti. V področjih, kjer pa je kanalizacija še vedno le stvar želja, je potrebno urediti komunalne odplake na drugačen način – s pomočjo greznic. Greznice so namreč zbirališče fekalij oziroma tako imenovanih odpadnih voda, ki so navadno vgrajene v zemljo. Tako kot kanalizacijo je potrebno tudi greznico vzdrževati, čistiti in seveda sproti odpravljati težave. Dodatno delo, ki se pojavlja pri greznicah pa je redno praznenje.praznjenje-greznic Continue reading “Čiščenje greznic” »